Irish Studies

Pádraig Ó Siadhail


PadraigOSiadhail

On Sabbatical September 1, 2018 to August 31, 2019

Réimsí Teagaisc/Teaching

 • An Ghaeilge/Irish language
 • An Béaloideas/Folk culture
 • Litríocht na Gaeilge/Literature in Irish
 • Teangacha na hÉireann/ The languages of Ireland
 • Seiminéar an Léinn Éireannaigh/ Irish Studies seminar

Réimsí Taighde/Research Interests

 • Litríocht na Gaeilge: an 20ú hAois/20th Century Irish language literature
 • Drámaíocht na Gaeilge/Irish language drama and theatre
 • Piaras Béaslaí, Katherine Hughes and James Mooney: Scairt an Dúchais/Irish political and cultural activists born and raised outside Ireland

Tá Pádraig Ó Siadhail ina Iar-Uachtarán ar The Canadian Association for Irish Studies-L'Association canadienne d'études irlandaises (2009-2012)/ Pádraig Ó Siadhail is Past President of The Canadian Association for Irish Studies-L'Association canadienne d'études irlandaises (2009-2012). www.irishstudies.ca

Leabhair/Books

Beathaisnéis/Biography

Aistí/Essays

 • 2005: Idir Dhá Thír. Sceitsí ó Cheanada (Belfast: Lagan Press).

Staidéar Criticiúil/Critical Studies

 • 1993: Stair Dhrámaíocht na Gaeilge, 1900-1970 (Indreabhán, Galway: Cló Iar-Chonnachta).

Leabhair curtha in eagar/Books Edited

Aoi-Eagarthóir ar Iris/Journal Guest-Edited

 • 2002: Taighde agus Teagasc, Imleabhar 2 (Béal Feirste: Coláiste Ollscoile Naomh Muire).

Úrscéalta/Novels

 • 2011: Beirt Bhan Mhisniúla (Indreabhan: Cló Iar-Chonnachta).
 • 1996: Peaca an tSinsir (Indreabhan: Cló Iar-Chonnachta).
 • 1994: Éagnairc (Indreabhán: Cló Iar-Chonnachta).
 • 1991: Parthas na gCleas (Indreabhán: Cló Iar-Chonnachta).

Gearrscéalta/Shortstories

Deascán Aistí/ Recent Articles

2017. “Cuaifeach Mo Londubh Buí (1983).” In Ronan Doherty, Brian Ó Conchubhair, Philip O’Leary (eagí/eds), Úrscéalta na Gaeilge. An Spidéal, Conamara: Cló Iar-Chonnacht, 2017, 197-218.

2017: “Pádraig Ó Broin (1908-1967): ar thóir a oidhreachta Gaelaí i gCeanada.” ComharTaighde Eagrán 3 (2017) https://doi.org/10.18669/ct.2017.05    

2016. “Earnán de Blaghd, File, agus Saol Polaitiúil an tSaorstáit sna 1930í.” In John Walsh agus Peadar Ó Muircheartaigh (eagí/eds.), Ag Siúl an Bhealaigh Mhóir. Aistí in Ómós don Ollamh Nollaig Mac Congáil. Baile Átha Cliath: LeabhairCOMHAR, 2016, 81-103.

2016: “‘Is Mise Geronimo’: North American Indians in Twentieth-century Irish-language Prose.” New Hibernia Review, Vol. 20, No. 1, Earrach/Spring, 2016, 14-33.

2015: “‘An bhfuil cion ag an bhfear bán ar an mbean dhearg?’: Bundúchasaigh Mheiriceá Thuaidh i bPróslitríocht na Gaeilge.” In Ríona Nic Congáil, Máirín Nic Eoin, Meidhbhín Ní Úrdail, Pádraig Ó Liatháin agus Regina Uí Chollatáin (eagí/eds), Litríocht na Gaeilge ar fud an Domhain. Imleabhar II. Critic, Cultúr agus Comhthéacs Comhaimseartha. Baile Átha Cliath: LeabhairCOMHAR, 2015, 175-218.

2013: "James Mooney: The "Indian Man,' and the 'Irish Catholic.'" In Graeme Morton and David A. Wilson (eds.), Irish and Scottish Encounters with Indigenous Peoples. Canada, the United States, New Zealand, and Australia. Montreal & Kingston: McGill Queen's University Press, 2013, 49-70.

2012: “‘Anna Ghordún’ agus an ‘Gaberlunzie Man.’ Nóta faisnéise faoi Anne Gordon Rudmose-Brown agus faoi Phádraic Ó Conaire,” in Eoin Mac Cárthaigh & Jürgen Uhlich (eds.), Féilscríbhinn do Chathal Ó Háinle. Indreabhán: An Clóchomhar/Cló Iar-Chonnacht, 2012, 915-933.

2012: “Odd Man Out: Micheál Ó Conghaile and Contemporary Irish language Queer Prose,” Canadian Journal of Irish Studies, Vol. 36, No. 1, Spring 2010, 143-161.

2012: “The man from Largy: James Mooney, Native American scholar and the Meath connection,” Ríocht na Midhe, Journal of the Meath Archaeological and Historical Society. Volume XXIII (2012), 259-280.

2010: “‘The Indian Man’ and the Irishman: James Mooney and Irish Folklore.’ New Hibernia Review, Vol. 14, No. 2, Samhradh/Summer 2010, 17-42.

2009: “James Mooney, ‘The Indian Man’, agus Béaloideas na hÉireann,” Béaloideas, Vol./Iml. 77, 2009, 1-36.

2009: “‘Beidh sé crap’”: bilingualism and pidginisation in Éilís Ní Dhuibhne’s Irish language writings,” in Rebecca Pelan (Ed.), Éilís Ní Dhuibhne: Perspectives. Galway: Arlen House, 2009, 197-219.

2009: “Idir dhá dTír/ In No Man’s Land.” The Shamrock and the Maple Leaf. Irish-Canadian Documentary Heritage at Library and Archives Canada.
http://www.collectionscanada.gc.ca/ireland/033001-1001.05.1-e.html

2008: “Bunú an Fháinne agus Éirí Amach na Cásca 1916,” Taighde agus Teagasc, Imleabhar 6 (2008), 174-193.

 

Contact Information

Phone: 902-420-5782
Email: padraig.osiadhail@smu.ca
Office: McNally Main 202-C